Onze producten

ONZE PRODUCTEN

Onze producten

nordic-pharma-nl-gynaecologie

nordic-pharma-nl-gynaecologie-icon

Gynaecologie

Hyalobarrier Gel Endo®

Hyalobarrier Gel Endo®

Hyalobarrier gel endo® wordt aangebracht door de behandelend specialist aan het einde van een operatie op en rond het ‘wondoppervlak’. Doordat de Hyalobarrier gel endo® een laagje vormt tussen twee oppervlakten vormt het een mechanische barrière en vermindert daardoor de kans dat er verklevingen kunnen ontstaan. Hyalobarrier gel endo® is een steriele, transparante en uiterst viskeuze gel gemaakt uit auto-crosslinked polysaccharide (ACP), dat verkregen wordt door condensatie van hyaluronzuur. Hyaluronzuur is in het menselijk lichaam één van de hoofdbestanddelen van het opperhuid en de vliezen.

Bijsluiter Hyalobarrier

Mifegyne®

Mifegyne®

Mifegyne®-tabletten bevatten mifepriston. Dit is een antihormoon dat de werking blokkeert van progesteron, een hormoon dat nodig is om de zwangerschap te laten voortduren. Dit middel kan daardoor de afbreking van de zwangerschap veroorzaken. Het kan ook worden gebruikt om de opening van de baarmoeder (baarmoederhals) zacht te maken en te openen.

Mifegyne® is aanbevolen voor:

1) de medicamenteuze afbreking van een zwangerschap:

– niet later dan 63 dagen na de eerste dag van uw laatste menstruatiecyclus,

– in combinatie met een tweede geneesmiddel, een prostaglandine (een stof die samentrekking van de baarmoeder veroorzaakt en de baarmoederhals zachter maakt), die u 36 tot 48 uur na de inname van dit middel gebruikt.

2) verzachting en verwijding van de baarmoederhals als voorbereiding op een chirurgische zwangerschapsafbreking tijdens het eerste trimester.

3) als voorbereidende behandeling op de toediening van prostaglandinen voor de zwangerschapsafbreking om medische redenen na meer dan 3 maanden zwangerschap.

4) om weeën op te wekken in gevallen waarin de foetus in de baarmoeder overleden is en men geen andere medicamenteuze behandelingen (prostaglandinen of oxytocine) kan gebruiken.

Bijsluiter Mifegyne®

nordic-pharma-nl-anesthesiologie-icon

Anesthesiologie

Ampres® (chloorprocaїne HCL 1%) Prilotekal® (hyperbare prilocaїne 2%)

Ampres® (chloorprocaїne HCL 1%)
Prilotekal® (hyperbare prilocaїne 2%)

Ampres® en Prilotekal® behoren tot de groep geneesmiddelen, die lokale anesthetica worden genoemd. Deze middelen worden gebruikt bij volwassenen om bepaalde delen van het lichaam te verdoven en pijn tijdens een operatie te voorkomen.

Therapeutische indicaties

 • Ampres® is geïndiceerd voor spinale anesthesie bij volwassenen wanneer de geplande chirurgische ingreep naar verwachting niet langer dan 40 minuten duurt
 • Prilotekal® is geïndiceerd voor spinale anesthesie bij volwassenen bij kortdurende operaties

 

Ampres® (chloorprocaїne HCL 1%) is onder RVG 123670 en Prilotekal® (hyperbare prilocaïne 2%) onder RVG 112995 in het register ingeschreven.

nordic-pharma-nl-anesthesiologie
nordic-pharma-nl-onze-producten-oncologie

nordic-pharma-nl-oncologie-icon

Oncologie

Teysuno®

Teysuno®

Dit is een oraal geneesmiddel voor de behandeling van kanker. Een veel gebruikte benaming voor Teysuno® in de literatuur is S-1.

Teysuno® (tegafur/gimeracil/oteracil) is in Europa geregistreerd voor de behandeling van:

 • Gevorderd maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met cisplatine.
 • Gemetastaseerd colorectaal carcinoom voor wie het niet mogelijk is de behandeling met een ander fluoropyrimidine te vervolgen vanwege hand-voetsyndroom of cardiovasculaire toxiciteit

Dit geneesmiddel is een oraal fluoropyrimidine anti-kankergeneesmiddel (5-FU prodrug) in een vaste dosiscombinatie van drie werkzame stoffen;

 • Tegafur, dat na absorptie wordt omgezet in de anti-kankerverbinding 5-FU;
 • Gimeracil, een dihydropyrimidinedehydrogenaseremmer (DPD-remmer) ter preventie van de afbraak van 5-FU door het lichaam;
 • Oteracil, een orotaatfosforibosyltransferaseremmer (OPRT-remmer) die de activiteit van 5-FU in de normale gastro-intestinale mucosa verlaagt.

nordic-pharma-nl-infectie-ziekten-icon

Infectie ziekten

Extencin® 1.200.000 IE, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie

Extencin® 1.200.000 IE, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie

Extencin® is een antibioticum. Het bevat de werkzame stof benzathinebenzylpenicilline en behoort tot een groep geneesmiddelen die ‘penicillines’ worden genoemd. Het werkt door bepaalde bacteriën te doden die infecties kunnen veroorzaken.

Dit geneesmiddel mag alleen in een spier worden geïnjecteerd (intramusculaire toediening).

Therapeutische indicaties

Extencin® wordt gebruikt voor de behandeling van:

 • Erysipelas (huidinfectie)
 • Syfilis
 • Tropische infectieziekten van de huid die worden veroorzaakt door bacteriën van de Treponema-soort, zoals framboesia of pinta

 

Extencin® wordt ook gebruikt om de volgende ziekten te voorkomen:

 • Reumatische koorts
 • Poststreptokokkenglomerulonefritis (een specifieke vorm van nierontsteking)
 • Erysipelas (huidinfectie)

Extencin® is in het register ingeschreven onder RVG nummer 124965.

Bijsluiter Extencin®

nordic-pharma-nl-infectie-ziekten
nordic-pharma-nl-onze-producten-overige-2

nordic-pharma-nl-onze-producten-overige

Overige

Klyx®

Klyx®

Productkenmerken Klyx®, klysma 25% (Klysma 120 ml. Bevat per ml: natriumdocusaat 1mg, sorbitol 250 mg)

Klyx®, klysma 25% behoort tot de groep van geneesmiddelen die de stoelgang bevorderen (laxantia).

Dit middel wordt gebruikt:

 • bij symptomatische behandeling (= behandeling van de verschijnselen zonder de onderliggende oorzaak te bestrijden) van tijdelijke verstopping (obstipatie)
 • om de darmen te ledigen voor een inwendig darmonderzoek
 • wanneer u een groot klysmavolume met een fysiologisch zoutoplossing niet kan verdragen

Bijsluiter Klyx®, klysma 25%

Klyx®, klysma 25% is verpakt in 10 x 120 ml flacon.

Bestellen